Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for martie 2014

1 Samuel 25: 14, 17 – „Unul din slujitorii lui Nabal a venit şi a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: <Iată că David a trimis din pustiu nişte soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru, şi el s-a purtat rău cu ei.

Să ştii acum şi vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru şi a întregii lui case este hotărâtă, şi el este aşa de rău încât nimeni nu îndrăzneşte să-i vorbească.>”

Abigail a zis: „Ce ţi-e şi cu bărbaţii ăştia! Nebun e unul, nebun şi celălalt, (mai mult…)

Read Full Post »

Faptele Apostolilor 5: 1-2 :”Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira, şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.”

Aceştia i-au lăudat pentru fapta lor, considerând că unor oameni de aşa mare valoare li se poate trece cu vederea minciuna, mândria şi alte scăpări de felul acesta. Încurajaţi, (mai mult…)

Read Full Post »

Rost(ire)

Imagine

Nu prea era hotărât, şi nici nu era sigur că va reuşi. Nici pământ bun, nici soare suficient. O rază îngustă de tot l-a înţepat în culcuşu-i îngropat adânc în pământ, a venit să-l trezească. Dar oare se va putea strecura şi el pe calea acelui punct luminos, va răzbi asemenea unei stele ce a câştigat lupta cu norii ce-i acopereau, straturi-straturi, strălucirea? Dar chiar şi de ar ieşi triumfător la suprafaţă: îl va observa cineva aici, în spatele unui perete greu ridicat peste întinderea ce-i era casă? Avea vreun rost, deci, să  pornească la drum, precum altă dată, să înflorească, să împrăştie frumuseţe până departe, foarte departe? Să vestească „lucrările Lui minunate”, dar (mai mult…)

Read Full Post »

Zile, zile

Imagine

Alaltăieri: 40 de ture de stadion, adică 16 km. Mi-am revenit, mi-am revenit, pot chiar mai mult! Ieri: cam tot atâţia kilometri, de data asta cu bicicleta. Nu, nu pe stadion şi nici în jurul lui, ci până în satul vecin, cu copiii. Azi: căţărat pe stânci, explorat locuri noi, admirat frumuseţea diferitelor elemente ale naturii, văzute de aproape şi de la înălţime.

Şi mă găndesc, şi mă gândesc că asta e viaţa mea: alaltăieri o alergare în jurul unei amintiri, unei obsesii, unei idei, unei suferinţe, unei dependenţe, poate. Ieri o vizită în vecini, un drum drept şi parcurs în grabă, o întâlnire – providenţială, planificată de Cel Care mă cunoaşte deplin – ce-mi aduce munţi de seninătate, rezerve pentru multe zile. Azi un urcuş greu, răsplătit de liniştea şi pacea pe care ţi-o dă o privire de sus, de la înălţime, parcă prin ochelarii lui Dumnezeu. Şi bucuria pe care (mai mult…)

Read Full Post »

« Newer Posts

%d blogeri au apreciat asta: